Πολιτική Απορρήτου

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Δήλωση Ιδιωτικού Απορρήτου (Privacy Notice) για ψηφιακές και online εφαρμογές

Η NML MEDICAL E.E σέβεται το δικαίωμά σας περί ιδιωτικού απορρήτου. Αυτή η Δήλωση Ιδιωτικού Απορρήτου εξηγεί ποιοι είμαστε, πώς συλλέγουμε, κοινοποιούμε και χρησιμοποιούμε προσωπικές πληροφορίες σχετικά με εσάς, όταν αποκτάτε πρόσβαση σε ιστότοπους της NML MEDICAL E.E ή και σε ψηφιακές υπηρεσίες και online εφαρμογές όπως ενδεικτικά εφαρμογές κινητών τηλεφώνων, εφαρμογές αποστολής emails από την NML MEDICAL E.E στα πλαίσια απευθείας ηλεκτρονικών επικοινωνιών και άλλα ψηφιακά και online εργαλεία που συνδέονται με αυτή τη δήλωση και πώς μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματα περί του ιδιωτικού απορρήτου σας. Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή σας απασχολούν ζητήματα σχετικά με τη χρήση των προσωπικών σας στοιχείων, επικοινωνήστε μαζί μας στα στοιχεία επικοινωνίας που παρέχονται στο κάτω μέρος της παρούσας Δήλωσης Ιδιωτικού Απορρήτου.

Ποιες προσωπικές πληροφορίες συλλέγει η NML και γιατί;

Οι προσωπικές πληροφορίες που συλλέγονται από την NML σε ιστοτόπους και άλλες δικτυακές, ψηφιακές και ηλεκτρονικές εφαρμογές γενικά εμπίπτουν στις παρακάτω κατηγορίες:

  • Πληροφορίες που παρέχετε εθελοντικά:

Σας ζητούμε να παρέχετε εθελοντικά ορισμένες πληροφορίες. Οι τύποι των πληροφοριών που σας ζητάμε να παρέχετε και οι λόγοι για τους οποίους σας ζητάμε να τους παρέχετε περιλαμβάνουν:

Τύποι προσωπικών πληροφοριών  Γιατί τις συλλέγουμε
(α) Τίτλος

(β) Όνομα

(γ) Επώνυμο

(δ) Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email)

(ε) Ταχυδρομική Διεύθυνση

(στ) Τηλεφωνικός αριθμός

(ζ) ΑΜΚΑ

Για να μπορούμε να απαντήσουμε σε ερώτημά σας ή όπως τυχόν απαιτείται για κάποια ψηφιακή ή online εφαρμογή.
Για να μπορούμε να αποστέλλουμε περιοδικά και μέσω emails εγκεκριμένες επικοινωνίες και υλικά απευθείας ηλεκτρονικής επικοινωνίας και μάρκετινγκ σε επαγγελματίες υγείας καθώς και ειδικές προσκλήσεις για εκδηλώσεις της NML και εγκεκριμένα προωθητικά και / ή μη προωθητικά υλικά για τα προϊόντα της NML και / ή τις θεραπευτικές κατηγορίες της, εφόσον έχουμε τη συγκατάθεσή σας.

Εάν σας ζητήσουμε να παρέχετε οποιεσδήποτε άλλες προσωπικές πληροφορίες που δεν περιγράφονται παραπάνω, τότε οι προσωπικές πληροφορίες που θα σας ζητήσουμε να μας δώσετε και οι λόγοι για τους οποίους σας ζητούμε να τις παράσχετε, θα αποσαφηνιστούν σε σας, στο χρονικό σημείο που συλλέγουμε τα προσωπικά σας στοιχεία.

  • Πληροφορίες που συλλέγουμε αυτόματα

Μπορεί επίσης να συλλέξουμε ορισμένες πληροφορίες αυτόματα από τη συσκευή σας. Σε ορισμένες χώρες, συμπεριλαμβανομένων χωρών του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, αυτές οι πληροφορίες μπορεί να θεωρούνται προσωπικές πληροφορίες σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους περί προστασίας δεδομένων.

Συγκεκριμένα, οι πληροφορίες που συλλέγουμε αυτόματα μπορεί να περιλαμβάνουν πληροφορίες όπως η διεύθυνση IP, ο τύπος της συσκευής, οι μοναδικοί αριθμοί αναγνώρισης συσκευών, ο τύπος του προγράμματος περιήγησης, η ευρύτερη γεωγραφική θέση (π.χ. χώρα ή τοποθεσία σε επίπεδο πόλης) και άλλες τεχνικές πληροφορίες. Ενδέχεται επίσης να συλλέξουμε πληροφορίες σχετικά με το πώς η συσκευή σας έχει αλληλεπιδράσει με τον ιστότοπό μας, συμπεριλαμβανομένων των σελίδων μας, τις οποίες επισκεφθήκατε, και των συνδέσεων στις οποίες κάνατε κλικ.

Η συλλογή αυτών των πληροφοριών μας επιτρέπει να κατανοήσουμε καλύτερα τους επισκέπτες του ιστότοπού μας, από πού προέρχονται και ποιο περιεχόμενο στον ιστότοπό μας τους ενδιαφέρει. Χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες για σκοπούς εσωτερικής ανάλυσης και για να βελτιώσουμε την ποιότητα και τη συνάφεια του ιστοτόπού μας με τους επισκέπτες μας.

Ορισμένες από αυτές τις πληροφορίες μπορούν να συλλεχθούν χρησιμοποιώντας cookies και παρόμοιες τεχνολογίες παρακολούθησης, όπως εξηγείται περαιτέρω στην ενότητα «Cookies και παρόμοια τεχνολογία παρακολούθησης»

  • Πληροφορίες που λαμβάνουμε από τρίτες πηγές

Κατά καιρούς ενδέχεται να λάβουμε προσωπικά στοιχεία σχετικά με εσάς από πηγές τρίτων μερών (συμπεριλαμβανομένων των ιατρών που σας υποβάλλουν σε θεραπείες), αλλά μόνον αφού έχουμε ελέγξει ότι αυτά τα τρίτα μέρη είτε έχουν τη συγκατάθεσή σας ή έχουν νόμιμη άδεια ή απαιτείται να γνωστοποιήσουν τα προσωπικά σας στοιχεία σε εμάς.

Γενικά, θα χρησιμοποιήσουμε τις προσωπικές πληροφορίες που συλλέγουμε από εσάς, μόνο για τους σκοπούς που περιγράφονται στην παρούσα Δήλωση Ιδιωτικού Απορρήτου ή για σκοπούς που σας εξηγούμε όταν συλλέγουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες. Ωστόσο, μπορεί επίσης να χρησιμοποιήσουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες για άλλους σκοπούς που δεν είναι ασύμβατοι με τους σκοπούς που σας γνωστοποιήσαμε (όπως για λόγους αρχειοθέτησης για σκοπούς δημόσιου συμφέροντος, επιστημονικούς ή ιστορικούς σκοπούς ή στατιστικούς σκοπούς) εάν και όπου αυτό επιτρέπεται από τους ισχύοντες νόμους περί προστασίας δεδομένων.

Νομική βάση για την επεξεργασία προσωπικών πληροφοριών (μόνο για τους επισκέπτες από χώρες του ΕΟΧ)

Εάν είστε επισκέπτης από τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, η νομική μας βάση για τη συλλογή και χρήση των προσωπικών πληροφοριών που περιγράφονται παραπάνω θα εξαρτηθεί από τις σχετικές προσωπικές πληροφορίες και το συγκεκριμένο πλαίσιο με βάση το οποίο τις συλλέγουμε.

Ωστόσο, κατά κανόνα θα συλλέγουμε προσωπικές πληροφορίες από εσάς μόνο όταν έχουμε τη συγκατάθεσή σας να το κάνουμε, όπου χρειαζόμαστε τις προσωπικές σας πληροφορίες για να εκτελέσουμε μια σύμβαση μαζί σας ή όταν η επεξεργασία εξυπηρετεί τα νόμιμα συμφέροντά μας και εφόσον τα δικά σας συμφέροντα ιδιωτικού απορρήτου δεν υπερισχύουν των δικών μας ή των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί επίσης να έχουμε νομική υποχρέωση να συλλέξουμε προσωπικές πληροφορίες από εσάς ή μπορεί να χρειαστούμε τις προσωπικές σας πληροφορίες για να προστατεύσουμε τα ζωτικά σας συμφέροντα ή τα συμφέροντα ενός άλλου προσώπου.

Εάν σας ζητήσουμε να παρέχετε προσωπικές πληροφορίες για να συμμορφωθούμε με μια νόμιμη απαίτηση ή για να εκτελέσουμε σύμβαση μαζί σας, θα το καταστήσουμε σαφές κατά το κρίσιμο χρονικό διάστημα και θα σας συμβουλέψουμε εάν η παροχή των προσωπικών σας πληροφοριών είναι υποχρεωτική ή όχι (όπως και για τις πιθανές συνέπειες, εάν δεν δώσετε τις προσωπικές σας πληροφορίες).

Ομοίως, εάν συλλέξουμε και χρησιμοποιήσουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες στα πλαίσια των εννόμων συμφερόντων μας (ή αυτά οποιουδήποτε τρίτου μέρους), θα διευκρινίσουμε σε σας, κατά το σχετικό χρόνο, ποια είναι αυτά τα έννομα συμφέροντα.

Ειδικά, οι νομικές μας βάσεις έχουν ως εξής:

Σκοπός Επεξεργασίας     Νομική Βάση Επεξεργασίας
Για να μπορούμε να απαντήσουμε σε ερώτημά σας ή όπως τυχόν απαιτείται για κάποια ψηφιακή ή online εφαρμογή.
Για να μπορούμε να απαντήσουμε σε ερώτημά σας ή όπως τυχόν απαιτείται για κάποια ψηφιακή ή online εφαρμογή.
Για να μπορούμε να αποστέλλουμε περιοδικά και μέσω emails εγκεκριμένες επικοινωνίες και υλικά απευθείας ηλεκτρονικής επικοινωνίας και μάρκετινγκ σε επαγγελματίες υγείας καθώς και ειδικές προσκλήσεις για εκδηλώσεις της NML και εγκεκριμένα προωθητικά και / ή μη προωθητικά υλικά για τα προϊόντα της NML και / ή τις θεραπευτικές κατηγορίες της, εφόσον έχουμε τη συγκατάθεσή σας. Η προηγούμενη συγκατάθεσή σας. Αν δε μας χορηγήσετε τη συγκατάθεσή σας, δεν θα είμαστε σε θέση να σας αποστείλουμε το σχετικό υλικό, χωρίς καμία άλλη επίπτωση σε εσάς. Επίσης, η χορήγηση ή η ανάκληση της συγκατάθεσής σας δεν επηρεάζει άλλες επεξεργασίες που μπορεί να γίνονται στα πλαίσια άλλης νομικής βάσης.

Εάν έχετε ερωτήσεις ή εάν χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη νομική βάση, στη βάση της οποίας συλλέγουμε και χρησιμοποιούμε τις προσωπικές σας πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας στα στοιχεία επικοινωνίας στην ενότητα «Πώς να επικοινωνήσετε μαζί μας».

Cookies και παρόμοια τεχνολογία παρακολούθησης

Χρησιμοποιούμε cookies και παρόμοια τεχνολογία παρακολούθησης (γενικά «Cookies») για να συλλέξουμε και να χρησιμοποιήσουμε προσωπικές πληροφορίες για σας (συμπεριλαμβανομένης της διενέργειας διαφημίσεων βάσει των ενδιαφερόντων σας). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους τύπους των cookies που χρησιμοποιούμε, γιατί και πώς μπορείτε να ελέγχετε τα Cookies, ανατρέξτε στην Δήλωση για τα Cookies (https://www.nmlmedical.gr/index.php/cookies-policy/).

Πώς προστατεύει η NML τις προσωπικές μου πληροφορίες;

Χρησιμοποιούμε τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία των προσωπικών πληροφοριών που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε για σας. Τα μέτρα που χρησιμοποιούμε έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν ένα επίπεδο ασφάλειας κατάλληλο για τον κίνδυνο επεξεργασίας των προσωπικών σας πληροφοριών.

Διατήρηση δεδομένων

Διατηρούμε τις προσωπικές πληροφορίες που συλλέγουμε από σας, όπου έχουμε μια διαρκή νόμιμη επιχειρηματική ανάγκη να το πράξουμε (για παράδειγμα, να σας παρέχουμε μια υπηρεσία που έχετε ζητήσει ή να συμμορφωθούμε με τις ισχύουσες νομικές, φορολογικές ή λογιστικές απαιτήσεις).

Όταν δεν έχουμε καμία διαρκή νόμιμη επιχειρηματική ανάγκη να επεξεργαστούμε τις προσωπικές σας πληροφορίες, είτε θα τις διαγράψουμε είτε θα τις ανωνυμοποιήσουμε ή, εάν αυτό δεν είναι εφικτό (για παράδειγμα, επειδή οι προσωπικές σας πληροφορίες έχουν αποθηκευτεί σε αρχεία αντιγράφων ασφαλείας), τότε θα αποθηκεύσουμε με ασφάλεια τις προσωπικές πληροφορίες σας και θα τις απομονώσουμε από οποιαδήποτε περαιτέρω επεξεργασία έως ότου καταστεί δυνατή η διαγραφή τους.

Αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων

Σε ορισμένες περιπτώσεις, η χρήση των προσωπικών σας πληροφοριών μπορεί να οδηγήσει σε λήψη αυτοματοποιημένων αποφάσεων (συμπεριλαμβανομένου του προσδιορισμού προφίλ) που έχουν έννομες συνέπειες για εσάς ή σας επηρεάζουν ομοίως σε σημαντικό βαθμό.

Αυτοματοποιημένες αποφάσεις σημαίνει ότι μια απόφαση σχετικά με σας λαμβάνεται αυτόματα με βάση τη ρύθμιση του υπολογιστή (χρησιμοποιώντας αλγόριθμους λογισμικού), χωρίς την ανθρώπινη κρίση μας.

Όταν λαμβάνουμε μια αυτοματοποιημένη απόφαση για σας, έχετε το δικαίωμα να αμφισβητήσετε την απόφαση, να εκφράσετε την άποψή σας και να απαιτήσετε να επανεξεταστεί η απόφαση με ανθρώπινη παρέμβαση. Μπορείτε να ασκήσετε αυτό το δικαίωμα επικοινωνώντας μαζί μας στα στοιχεία επικοινωνίας στην ενότητα «Πώς να επικοινωνήσετε μαζί μας» παρακάτω.

Τα δικαιώματά σας για την προστασία δεδομένων

Έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα προστασίας δεδομένων:

  • Εάν θέλετε να έχετε πρόσβαση, διορθώσετε, επικαιροποιήσετε ή ζητήσετε διαγραφή των προσωπικών σας στοιχείων, μπορείτε να το κάνετε σε οποιαδήποτε στιγμή, στα στοιχεία επικοινωνίας στην ενότητα «Πώς να επικοινωνήσετε μαζί μας» παρακάτω.
  • Επιπλέον, εάν είστε κάτοικος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μπορείτε να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας πληροφοριών, να μας ζητήσετε να περιορίσουμε την επεξεργασία των προσωπικών σας πληροφοριών ή να ζητήσετε τη φορητότητα των προσωπικών σας πληροφοριών. Και πάλι, μπορείτε να ασκήσετε αυτό το δικαίωμα επικοινωνώντας μαζί μας στα στοιχεία επικοινωνίας που παρέχονται στην ενότητα «Πώς να επικοινωνήσετε μαζί μας» παρακάτω.
  • Έχετε το δικαίωμα να απεγγραφείτε από τα διαφημιστικά μηνύματα που στέλνουμε, σε οποιαδήποτε στιγμή. Μπορείτε να ασκήσετε αυτό το δικαίωμα κάνοντας κλικ στο σύνδεσμο «unsubscribe» (απεγγραφή) ή «opt-out» (εξαίρεση) στα διαφημιστικά e-mail που σας στέλνουμε. Για να εξαιρεθείτε από άλλες μορφές μάρκετινγκ (όπως ταχυδρομικό μάρκετινγκ ή τηλεπωλήσεις), επικοινωνήστε μαζί μας στα στοιχεία επικοινωνίας στην ενότητα «Πώς να επικοινωνήσετε μαζί μας» παρακάτω.
  • Ομοίως, εάν έχουμε συλλέξει και επεξεργαστεί τις προσωπικές σας πληροφορίες με τη συγκατάθεσή σας, τότε μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας σε οποιαδήποτε στιγμή. Η ανάκληση της συγκατάθεσής σας δεν θα επηρεάσει τη νομιμότητα οποιασδήποτε επεξεργασίας που διεξήχθη πριν από την ανάκλησή σας, ούτε θα επηρεάσει την επεξεργασία των προσωπικών σας πληροφοριών που διεξάγεται με βάση νόμιμους λόγους επεξεργασίας διαφορετικούς από τη συγκατάθεση.

Ανταποκρινόμαστε σε όλα τα αιτήματα που λαμβάνουμε από άτομα που θέλουν να ασκήσουν τα δικαιώματα προστασίας δεδομένων τους σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους περί προστασίας δεδομένων.

Χρήση αυτού του Ιστοτόπου και των online υπηρεσιών από ανηλίκους

Δεν είναι σκοπός μας να χρησιμοποιηθεί ο ιστότοπός μας ή οι online υπηρεσίες μας από οποιοδήποτε πρόσωπο που είναι κάτω των 18 ετών.

Επικαιροποιήσεις της παρούσας Δήλωσης Ιδιωτικού Απορρήτου

Μπορεί να επικαιροποιούμε την παρούσα Δήλωση Ιδιωτικού Απορρήτου κατά καιρούς, ανταποκρινόμενοι στις μεταβαλλόμενες νομικές, τεχνικές ή επιχειρηματικές εξελίξεις. Όταν επικαιροποιήσουμε την παρούσα Δήλωση Ιδιωτικού Απορρήτου, θα λάβουμε τα κατάλληλα μέτρα για να σας ενημερώσουμε, ανάλογα με τη σημασία των αλλαγών που κάνουμε. Θα λάβουμε τη συγκατάθεσή σας για οποιεσδήποτε ουσιώδεις αλλαγές στην Δήλωση Ιδιωτικού Απορρήτου, εάν και όπου αυτό απαιτείται από τους ισχύοντες νόμους περί προστασίας δεδομένων.

Μπορείτε να δείτε πότε επικαιροποιήθηκε για τελευταία φορά η παρούσα Δήλωση Ιδιωτικού Απορρήτου ελέγχοντας την ημερομηνία «τελευταία ενημέρωση» που εμφανίζεται στο επάνω μέρος της παρούσας Δήλωσης Ιδιωτικού Απορρήτου.

Πώς να επικοινωνήσετε μαζί μας

Για να εξασκήσετε οποιοδήποτε από τα δικαιώματα προστασίας προσωπικών δεδομένων που διαθέτετε κατά νόμο, μπορείτε να υποβάλετε το αίτημα σας ηλεκτρονικά εδώ. Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή σας απασχολούν ζητήματα σχετικά με τη χρήση των προσωπικών σας πληροφοριών, επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο προστασίας προσωπικών δεδομένων στα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας: privacy@nmlmedical.gr .

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας για τις προσωπικές σας πληροφορίες είναι η NML Medical με τα εξής στοιχεία επικοινωνίας: Αφροδίτης 57, Νέα Ιωνία 142 35, τηλ. 210-2750503, email: info@nmlmedical.gr